Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj przebudowy i rozbudowy budynku Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej WFOŚiGW Tomasz Sać 1411
Organizacja spotkania Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety POIiŚ dla 90 uczestników w dniach 22-24.06.2014 w Szczecinie Tomasz Sać 836
Kompleksowa obsługa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Tomasz Sać 814
Dostawa, montaż i zaprogramowanie urządzeń sieciowych dla WFOŚiGW w Szczecinie Tomasz Sać 961
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch kondygnacji w poddaszu budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3. Dawid Brzozowski 865
Produkcja filmów reportażowych oraz obsługa audio-wideo w roku 2014 - ogłoszenie o zamówieniu publicznym Dawid Brzozowski 645
Dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla WFOŚiGW - ogłoszenie o zamówieniu publicznym Dawid Brzozowski 920
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 1048
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 1042
Przygotowanie i emisja cyklu 11 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 737