Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 840
Dostawa laptopów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 899
Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, wolnych od wad, pełnowartościowych wewnętrznych rolet okiennych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 Tomasz Sać 813
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok Tomasz Sać 1092
Dostawa oraz montaż jednej sztuki lampy parkowej typu LED stylizowanej na zabytkową na terenie siedziby WFOŚiGW w Szczecinie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – doświetlającym bramkę wejściową Tomasz Sać 719
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Tomasz Sać 837
Dostawa paliwa oraz usług dodatkowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 oraz dla biura WFOŚiGW w Koszalinie ul. Kościuszki 33 z możliwością tankowania w całej Polsce Tomasz Sać 714
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Tomasz Sać 712
Dostawa paliwa oraz usług dodatkowych do samochodów służbowych WFOŚiGW w Szczecinie ul. Solskiego 3 oraz dla biura WFOŚiGW w Koszalinie ul. Kościuszki 33 z możliwością tankowania w całej Polsce Tomasz Sać 783
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie Tomasz Sać 1142