Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 1074
Przygotowanie i emisja cyklu 11 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 762
Przygotowanie i emisja cyklu 11 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 840
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dzienniku do 6 ogłoszeń prasowych - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 646
Dostawa samochodu osobowego dla WFOŚiGW w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (II Przetarg) Piotr Onichimowski 1141
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dwumiesięczniku 6 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 981
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku 11 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 727
Usługa cateringowa dla WFOŚiGW w biurze w Szczecinie w roku 2014 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 806
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dzienniku obejmującego swym zasięgiem województwo zachodniopomorskie do 6 ogłoszeń prasowych - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 871
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku 11 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Szacownie wartosci zamówienia Piotr Onichimowski 787