Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 1143
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 1125
Przygotowanie i emisja cyklu 11 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 800
Przygotowanie i emisja cyklu 11 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 881
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dzienniku do 6 ogłoszeń prasowych - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 704
Dostawa samochodu osobowego dla WFOŚiGW w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (II Przetarg) Piotr Onichimowski 1172
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dwumiesięczniku 6 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 1034
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku 11 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 769
Usługa cateringowa dla WFOŚiGW w biurze w Szczecinie w roku 2014 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 849
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dzienniku obejmującego swym zasięgiem województwo zachodniopomorskie do 6 ogłoszeń prasowych - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 896