Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 1234
Przygotowanie i emisja cyklu 11 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 892
Przygotowanie i emisja cyklu 11 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 971
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dzienniku do 6 ogłoszeń prasowych - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 815
Dostawa samochodu osobowego dla WFOŚiGW w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (II Przetarg) Piotr Onichimowski 1257
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dwumiesięczniku 6 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 1115
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku 11 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 882
Usługa cateringowa dla WFOŚiGW w biurze w Szczecinie w roku 2014 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 952
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dzienniku obejmującego swym zasięgiem województwo zachodniopomorskie do 6 ogłoszeń prasowych - Szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 984
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku 11 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Szacownie wartosci zamówienia Piotr Onichimowski 937