Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku 11 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Szacownie wartosci zamówienia Piotr Onichimowski 834
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dwumiesięczniku 6 ogłoszeń prasowych i artykułów sponsorowanych - Szacownie wartosci zamówienia Piotr Onichimowski 961
Dostawa samochodu osobowego dla WFOŚiGW w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 1124
Serwis, modyfikacje i rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Piotr Onichimowski 981
Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Piotr Onichimowski 980
Sporządzanie opinii dotyczących oceny poprawności wykonania analizy finansowej i ekonomicznej - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 835
Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2014r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 887
Grupowa i indywidualna nauka języka angielskiego dla pracowników WFOŚiGW w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 962
Usługa wykonania 300 zdjęć i wraz z obróbką cyfrową wybranych przez Zamawiającego 50 zdjęć podczas V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI WFOŚIGW W SZCZECINIE - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 861
Usługa wykonania 300 zdjęć i wraz z obróbką cyfrową wybranych przez Zamawiającego 50 zdjęć podczas V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI WFOŚIGW W SZCZECINIE - szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 696