Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Serwis, modyfikacje i rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Piotr Onichimowski 910
Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Piotr Onichimowski 905
Sporządzanie opinii dotyczących oceny poprawności wykonania analizy finansowej i ekonomicznej - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 734
Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2014r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 840
Grupowa i indywidualna nauka języka angielskiego dla pracowników WFOŚiGW w Szczecinie - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 890
Usługa wykonania 300 zdjęć i wraz z obróbką cyfrową wybranych przez Zamawiającego 50 zdjęć podczas V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI WFOŚIGW W SZCZECINIE - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Piotr Onichimowski 810
Usługa wykonania 300 zdjęć i wraz z obróbką cyfrową wybranych przez Zamawiającego 50 zdjęć podczas V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI WFOŚIGW W SZCZECINIE - szacowanie wartości zamówienia Piotr Onichimowski 625
Dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3 betonowej kostki brukowej typu AWBUD Dionizos Piotr Onichimowski 964
Remont nawierzchni istniejącego parkingu i placu wraz z pieszym ciągiem komunikacyjnym na terenie WFOŚiGW Biuro w Koszalinie przy ul.Kościuszki 33 Piotr Onichimowski 1177
Badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok Piotr Onichimowski 1135