Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Świadczenie usługi cateringowej w postaci dostarczenia posiłków podczas Gali z okazji 20-lecia WFOŚiGW w Szczecinie dla 250 osób Zbigniew Hutyra 1213
Produkcja filmu z okazji jubileuszu WFOŚiGW w Szczecinie (do prezentacji podczas Gali 20-lecia w dniu 05.06.2013) Dawid Brzozowski 1326
Zakup serwisu prawnego on-line z dostępem do aktów prawa polskiego Dawid Brzozowski 1098
Usługa cateringowa dla WFOŚiGW w biurze w Szczecinie Marcin Piechowicz 1196
Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2013r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marcin Piechowicz 1147
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie , do biur w Szczecinie, ul. Solskiego 3 i Koszalinie, ul. Kościuszki 33 na rok 2013 Marcin Piechowicz 1132
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, do biur w Szczecinie, ul. Solskiego 3 i Koszalinie, ul. Kościuszki 33 na rok 2013 Dawid Brzozowski 781
zamówienie tonerów do drukarek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w biurze Szczecin i Koszalin Dawid Brzozowski 798
Przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia dla beneficjentów POIiŚ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o tematyce związanej ze sporządzaniem planu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2012 r. Marcin Piechowicz 892
Wykonanie do 35 kontroli i ocen dokumentacji dotyczącej procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projektach dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym sporządzanie list sprawdzających w roku 2013. Marcin Piechowicz 912