Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia dla beneficjentów POIiŚ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o tematyce związanej ze sporządzaniem planu zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2012 r. Marcin Piechowicz 1072
Wykonanie do 35 kontroli i ocen dokumentacji dotyczącej procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w projektach dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym sporządzanie list sprawdzających w roku 2013. Marcin Piechowicz 1082
Badanie sprawozdania finansowego 2012 r. Marcin Piechowicz 1364
Organizacja dwóch konferencji szkoleniowych - BS/ZOP/AF/203/01/2012 Marcin Piechowicz 1684
Dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego - BS/ZOP/MP/203/03/2012 Marcin Piechowicz 1316
Dostawa mebli biurowych na potrzeby WFOŚiGW - BS/ZA/GS/203/4/2012 Marcin Piechowicz 1441
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura - BS/ZOP/BA/203/01/2012 Dawid Brzozowski 1285
Remont budynku przy ulicy Kościuszki 33 w Koszalinie - BK/ZA/GS/203/3/2012 Administrator 1748
Remont budynku przy ulicy Kościuszki 33 w Koszalinie - BK/ZA/GS/203/2/2012 Administrator 2067
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - BS/ZOP/MP/203/2/2012 Administrator 1708