Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Dostawa drukowanych materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 844
Druk, oprawa oraz dostawa dwóch rodzajów publikacji dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 859
Dostawa materiałów wystawienniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 699
Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie w systemie zaprojektuj i wybuduj – II postępowanie Artur Szczybelski 888
Obsługa cateringowa konferencji szkoleniowej dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie w dniu 14.12.2016 r. Artur Szczybelski 728
Druk, oprawa oraz dostawa publikacji dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 689
Świadczenie usług telefonii komórkowej i transmisji danych wraz z dostawą urządzeń dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 589
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Artur Szczybelski 627
Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie biuro w Koszalinie w systemie zaprojektuj i wybuduj Artur Szczybelski 1165
Zakup paliwa dokonywany w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych oraz zakup usług dodatkowych do samochodów służbowych WFOŚiGW w Szczecinie z możliwością tankowania na terenie całej Polski Artur Szczybelski 613