Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2016 r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z podziałem na dwa zadania Artur Szczybelski 562
Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 549
Pełnienie nadzoru serwisowego, wykonywanie modyfikacji oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie Artur Szczybelski 497
Dostawa kawy ziarnistej i mielonej do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 595
Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 539
Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej w Punkcie Obsługi Programu Prosument w Szczecinku Artur Szczybelski 699
Usługa dostępu do Internetu oraz usługa telefonii stacjonarnej w Punkcie Obsługi Programu Prosument w Szczecinku Artur Szczybelski 519
Dostawa centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych wraz z instalacją i konfiguracją w Punkcie Obsługi Programu Prosument w Szczecinku Artur Szczybelski 483
Grupowa nauka języka angielskiego dla pracowników WFOŚiGW w Szczecinie oraz indywidualna nauka języka angielskiego w siedzibie zamawiającego w roku 2016 Artur Szczybelski 548
Dostawa zintegrowanego wideoterminala przenośnego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 531