Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 879
Zakup i dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 770
Świadczenie usługi dostępu do Internetu w Punkcie Obsługi Programu Prosument w Szczecinie przy ul. Partyzantów 3/3 Artur Szczybelski 627
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dzienniku do 8 ogłoszeń prasowych, współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Artur Szczybelski 915
Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 726
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami Artur Szczybelski 808
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie na rok 2016 Artur Szczybelski 874
Dostawa drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 1022
Publikacja 6 ogłoszeń lub artykułów prasowych w dwumiesięczniku, w formacie cała strona (rozmiar zbliżony do A4) oraz w pełnym kolorze w roku 2016. Artur Szczybelski 671
Publikacja 2 ogłoszeń lub artykułów prasowych w miesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego w formacie cała strona (rozmiar zbliżony do A4) oraz w pełnym kolorze w roku 2016 w miesiącach: marzec, grudzień Artur Szczybelski 585