Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Świadczenie usług nadzoru nad systemem informatycznym WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski 937
Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku trafostacji oraz budynku garażowego, sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, sporządzenie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku garażowego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i de Dawid Brzozowski 679
Zakup serwisu prawnego on-line z dostępem do aktów prawa polskiego, z wydzielonym modułem Prawo zamówień publicznych (3 dostępy) oraz modułem Prawo ochrony środowiska (1 dostęp) – licencja na 2 lata 2015-2017 Dawid Brzozowski 594
Usługa dostępu do Internetu dla Biura w Szczecinie Dawid Brzozowski 814
Dostawa namiotu pneumatycznego typu lglo. Dawid Brzozowski 819
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, do biur w Szczecinie, ul. Solskiego 3 i w Koszalinie, ul. Kościuszki 33 na rok 2015 Dawid Brzozowski 752
Dostawa drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego I Dawid Brzozowski 561
Zakup i dostawa kawy ziarnistej i mielonej do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dawid Brzozowski 696
Wykonanie operatu szacunkowego lokalu numer 5U/1 położonego przy ul. Jagiellońskiej 32 w Szczecinie, na pierwszym piętrze o powierzchni użytkowej 473 m2 Dawid Brzozowski 761
Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2015 r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3 Dawid Brzozowski 737