Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Zakup i dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Artur Szczybelski 1275
Usługa dostępu do Internetu oraz usługi telefonii stacjonarnej w punkcie obsługi w Koszalinie Artur Szczybelski 877
Przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w hotelu w Szczecinie o standardzie minimum trzy gwiazdki wraz z kompleksową obsługą gastronomiczną i konferencyjną Artur Szczybelski 843
Remont lokalu biurowego przy ulicy Jagielloń„skiej 32u/5 w Szczecinie Dawid Brzozowski 1070
Zakup licencji (rozszerzenia) dla WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski 1078
Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 Dawid Brzozowski 973
Dostawa tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych Dawid Brzozowski 1064
Świadczenie usług nadzoru nad systemem informatycznym WFOŚiGW w Szczecinie Dawid Brzozowski 1203
Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku trafostacji oraz budynku garażowego, sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, sporządzenie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku garażowego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i de Dawid Brzozowski 955
Zakup serwisu prawnego on-line z dostępem do aktów prawa polskiego, z wydzielonym modułem Prawo zamówień publicznych (3 dostępy) oraz modułem Prawo ochrony środowiska (1 dostęp) – licencja na 2 lata 2015-2017 Dawid Brzozowski 875