Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Pełnienie nadzoru serwisowego, modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie obejmującego moduły: Umowy/Wnioski, Obsługa Zarządu i RN, Finanse i Księgowość, Płatności masowe, Ś Dawid Brzozowski 612
Pełnienie nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie obejmującego obsługę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dawid Brzozowski 683
Świadczenie usługi odśnieżania terenu nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Bolesława Prusa 7. Dawid Brzozowski 682
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych w roku 2014 Tomasz Sać 728
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dwumiesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego 6 ogłoszeń prasowych lub artykułów sponsorowanych Tomasz Sać 665
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego 8 ogłoszeń prasowych lub artykułów sponsorowanych Tomasz Sać 477
Przygotowanie i emisja cyklu 12 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz działań prowadzonych lub wspieranych przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015 Tomasz Sać 507
Dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 618
Dostawa wraz z montażem nowych mebli biurowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia dla WFOŚiGW w Szczecinie. Tomasz Sać 572
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Tomasz Sać 533