Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Dostawa materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, do biur w Szczecinie, ul. Solskiego 3 i w Koszalinie, ul. Kościuszki 33 na rok 2015 Dawid Brzozowski 872
Dostawa drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego I Dawid Brzozowski 676
Zakup i dostawa kawy ziarnistej i mielonej do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dawid Brzozowski 820
Wykonanie operatu szacunkowego lokalu numer 5U/1 położonego przy ul. Jagiellońskiej 32 w Szczecinie, na pierwszym piętrze o powierzchni użytkowej 473 m2 Dawid Brzozowski 870
Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2015 r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3 Dawid Brzozowski 912
Pełnienie nadzoru serwisowego, modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie obejmującego moduły: Umowy/Wnioski, Obsługa Zarządu i RN, Finanse i Księgowość, Płatności masowe, Ś Dawid Brzozowski 706
Pełnienie nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie obejmującego obsługę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dawid Brzozowski 782
Świadczenie usługi odśnieżania terenu nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Bolesława Prusa 7. Dawid Brzozowski 803
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych w roku 2014 Tomasz Sać 830
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dwumiesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego 6 ogłoszeń prasowych lub artykułów sponsorowanych Tomasz Sać 761