Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dwumiesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego 6 ogłoszeń prasowych lub artykułów sponsorowanych Tomasz Sać 790
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego 8 ogłoszeń prasowych lub artykułów sponsorowanych Tomasz Sać 606
Przygotowanie i emisja cyklu 12 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz działań prowadzonych lub wspieranych przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015 Tomasz Sać 642
Dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 753
Dostawa wraz z montażem nowych mebli biurowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia dla WFOŚiGW w Szczecinie. Tomasz Sać 734
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Tomasz Sać 704
Zamulenie spoin między kostkami granitowymi na terenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 708
Dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 689
Dostawa komputerów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 739
Organizacja konferencji szkoleniowej na terenie województwa zachodniopomorskiego dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ 2007-2013 Tomasz Sać 768