Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Dostawa wraz z montażem nowych mebli biurowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia dla WFOŚiGW w Szczecinie. Tomasz Sać 635
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz gadżetów reklamowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Tomasz Sać 599
Zamulenie spoin między kostkami granitowymi na terenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 625
Dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 618
Dostawa komputerów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 642
Organizacja konferencji szkoleniowej na terenie województwa zachodniopomorskiego dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ 2007-2013 Tomasz Sać 671
Szacowanie wartości – na organizację konferencji szkoleniowej na terenie woj. zachodniopomorskiego dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie współfinansowanej ze środków EFS w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ 2007-2013 w dniach 10-12.12.2014 r. Tomasz Sać 482
Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 680
Dostawa laptopów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 728
Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, wolnych od wad, pełnowartościowych wewnętrznych rolet okiennych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 Tomasz Sać 613