Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Wykonanie operatu szacunkowego lokalu numer 5U/1 położonego przy ul. Jagiellońskiej 32 w Szczecinie, na pierwszym piętrze o powierzchni użytkowej 473 m2 Dawid Brzozowski 964
Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości na 2015 r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3 Dawid Brzozowski 1047
Pełnienie nadzoru serwisowego, modyfikacje oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie obejmującego moduły: Umowy/Wnioski, Obsługa Zarządu i RN, Finanse i Księgowość, Płatności masowe, Ś Dawid Brzozowski 785
Pełnienie nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie obejmującego obsługę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dawid Brzozowski 865
Świadczenie usługi odśnieżania terenu nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ulicy Bolesława Prusa 7. Dawid Brzozowski 917
Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych w roku 2014 Tomasz Sać 906
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w dwumiesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego 6 ogłoszeń prasowych lub artykułów sponsorowanych Tomasz Sać 844
Opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie w miesięczniku o zasięgu województwa zachodniopomorskiego 8 ogłoszeń prasowych lub artykułów sponsorowanych Tomasz Sać 659
Przygotowanie i emisja cyklu 12 pięciominutowych audycji o charakterze edukacyjnym dotyczącym ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz działań prowadzonych lub wspieranych przez WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2015 Tomasz Sać 694
Dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 815