Archiwum zamówień publicznych

Tytuł Autor Odsłony
Zamulenie spoin między kostkami granitowymi na terenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 562
Dostawa laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 560
Dostawa komputerów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 579
Organizacja konferencji szkoleniowej na terenie województwa zachodniopomorskiego dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ 2007-2013 Tomasz Sać 600
Szacowanie wartości – na organizację konferencji szkoleniowej na terenie woj. zachodniopomorskiego dla beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie współfinansowanej ze środków EFS w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ 2007-2013 w dniach 10-12.12.2014 r. Tomasz Sać 410
Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 619
Dostawa laptopów na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Tomasz Sać 657
Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych, wolnych od wad, pełnowartościowych wewnętrznych rolet okiennych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 Tomasz Sać 550
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok Tomasz Sać 854
Dostawa oraz montaż jednej sztuki lampy parkowej typu LED stylizowanej na zabytkową na terenie siedziby WFOŚiGW w Szczecinie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – doświetlającym bramkę wejściową Tomasz Sać 465