'; ?> Specjalista ds. Organizacyjnych (cały etat) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Organizacyjnych (cały etat)

Numer sprawy BS/15/2021 Termin składania ofert 2021-12-03 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Organizacyjnych

(cały etat)

 

Numer sprawy BS/15/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa kancelaryjno-biurowa, w tym zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą Biura.
 2. Przyjmowanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek.
 3. Prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej i wysyłanej.
 4. Udzielanie informacji beneficjentom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych zespołów.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy.
 3. Znajomość przepisów w zakresie działalności organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, oraz nawiązywania kontaktów.
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 3. Znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

 

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/15/2021 należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2021 r. do godz. 15.00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Rozmiar pliku 179.61 KB Data dodania 2021-12-07 15:08
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 63.09 KB Data dodania 2021-12-10 07:57
Data publikacji 2021-11-17 14:55 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2021-12-10 07:57 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 1309