'; ?> Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze w Szczecinie (7/8 etatu) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze w Szczecinie (7/8 etatu)

Numer sprawy BS/5/2022 Termin składania ofert 2022-06-22 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze w Szczecinie

(7/8 etatu )

 

Numer sprawy BS/5/2022

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie i uczestnictwo w procedurze zamówień publicznych;
 • prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na potrzeby Funduszu;
 • prowadzenie rejestru umów
 • prowadzenie rejestru marnowanej żywności;
 • przygotowywanie odpowiedzi dotyczących udostępnienia informacji publicznej;

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność, komunikatywność,
 • samodzielność w organizacji pracy, dokładność, obowiązkowość.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

 

 

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze w Szczecinie (7/8 etatu ) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/5/2022) należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2022r. do godz. 15:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Rozmiar pliku 172.83 KB Data dodania 2022-06-23 11:24
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 63.24 KB Data dodania 2022-06-29 06:58
Data publikacji 2022-06-06 14:55 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2022-06-29 06:58 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 733