'; ?> Specjalista ds. Promocji i Komunikacji w Biurze w Szczecinie (cały etat ) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Promocji i Komunikacji w Biurze w Szczecinie (cały etat )

Numer sprawy BS/9/2022 Termin składania ofert 2022-12-05 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Promocji i Komunikacji w Biurze w Szczecinie

(cały etat )

 

Numer sprawy BS/9/2022

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • planowanie, systematyczne tworzenie i moderowanie zawartości tekstowej oraz graficznej stron internetowych i mediów społecznościowych Funduszu (strona internetowa Funduszu, BIP, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, inne),
 • planowanie i realizowanie projektów specjalnych w mediach społecznościowych Funduszu,
 • monitorowania efektywności, optymalizacja oraz promocja działań w Internecie oraz social mediach,
 • tworzenie i rozsyłanie newsletterów,
 • biegła umiejętność formułowania/pisania tekstów informacyjnych zamieszczanych w materiałach i publikacjach edukacyjno-promocyjnych oraz na stronie internetowej Funduszu i w social mediach,
 • zarządzanie oraz prowadzenie mediów społecznościowych Funduszu,
 • obsługa Google ADS,
 • udział w realizacji innych działań Funduszu z zakresu promocji i komunikacji, w tym wsparcie w procesie tworzenia, aktualizowania i realizacji strategii promocyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe mile widziane w obszarze: grafika komputerowa, marketing, reklama, promocja,
 • co najmniej 2-letni staż pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność, komunikatywność,
 • samodzielność w organizacji pracy, dokładność, obowiązkowość,
 • znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna znajomość marketingu internetowego oraz mediów społecznościowych (Facebook, Google+, Twitter, Google Adwords, e-mailing etc.),
 • znajomość obsługi programów z pakietu Adobe do tworzenia/edytowania grafiki,
 • wysoka sprawność i lekkość posługiwania się językiem polskim oraz umiejętność redagowania tekstów promocyjnych,
 • znajomość programów przeznaczonych do montażu wideo,
 • kreatywność i samodzielność przy tworzeniu projektów graficznych (udokumentowane),
 • doświadczenie oraz wysokie umiejętności wykonywania fotografii,
 • udokumentowane osiągnięcia i sukcesy (portfolio),
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość obsługi kamery wideo.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Promocji i Komunikacji w Biurze w  Szczecinie (cały etat ) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/9/2022) należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2022r. do godz. 15:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Data publikacji 2022-11-18 14:51 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 121