WFOŚiGW w Szczecinie - Kontakty

WFOŚiGW w Szczecinie - Kontakty

Zarząd
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Marek Subocz Prezes Zarządu 91 48-55-109
Dyrektor Funduszu
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Małgorzata Łausz Dyrektor Funduszu 91 48-55-107
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Robert Stępień Dyrektor Funduszu 94 34-67-200
Zespół ds. Finansowo-Księgowych
Witold Maziarczyk Główny Księgowy 91 48-55-104
Grażyna Kaczanowska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-102
Anna Rapalska-Łojko Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-103
Brygida Rogiewicz Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-123
Zespół ds. Kadr i Obsługi Zarządu
Agnieszka Brodzińska Specjalista ds. Kadr 91 48-55-143
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej, Kontroli Zarządczej i Audytu
Hanna Piechorowska Specjalista ds. Kontroli Zarządczej 94 34-67-216
Olgierd Wojciechowicz Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej 91 48-55-125
Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Szczecin)
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Andrzej Grzana Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków 91 48-55-128
Joanna Buczek Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-132
Olga Czerwińska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-115
Stanisław Figiel Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-114
Paweł Górny Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-129
Piotr Grabarczyk Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-126
Robert Kołodziejczyk Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-131
Danuta Łukasiewicz Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-134
Ewa Mazurek-Kapuścińska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-105
Julia Raducha Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-122
Mirosław Sobala Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-135
Marek Sołowiej Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-127
Sylwia Szarkowska Specjalista ds. Kontroli Umów 91 48-55-133
Aneta Wolska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-121
Joanna Zapor-Pycińska Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-139
Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Koszalin)
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Piotr Sielecki Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków 94 34-67-211
Monika Anielska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 94 34-67-212
Jadwiga Gancarz Specjalista ds. Kontroli Umów 94 34-67-236
Emilia Jankiewicz Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-214
Maciej Nieckarz Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-226
Antoni Niedźwiecki Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-227
Karol Popiel Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-215
Dorota Tamborska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 94 34-67-219
Zespół ds. Obsługi Osób Fizycznych (Biuro Szczecin)
Biuro Szczecin, ul. Waryńskiego 17, Szczecin
Beata Lendner Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-170
Beata Andrzejewska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-156
Agata Jamrozik Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-152
Elżbieta Kotowska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-151
Magdalena Majewska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-157
Andrzej Mickiewicz Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-161
Agnieszka Ristow Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-154
Ignacy Soczyński Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-153
Katarzyna Delfina Winiarska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-158
Anna Yang Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-155
Iwona Zaręba-Solich Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-166
Zespół ds. Obsługi Osób Fizycznych (Biuro Koszalin)
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Barbara Zmuda-Trzebiatowska Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-230
Katarzyna Bacławska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-221
Marek Kukie Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-224
Inga Miśko Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-231
Monika Witczak Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-223
Punkt Obsługi Osób Fizycznych, pl. Wolności 8, Szczecinek
Katarzyna Celmer Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 37-50-482
Magdalena Strzelec Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 37-50-483
Maciej Turek Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 37-50-481
Zespół ds. Organizacyjnych
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Joanna Grab Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych 91 48-55-112
Konrad Czarnecki Specjalista ds. Promocji i Komunikacji 91 48-55-142
Beata Czerska Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu 91 48-55-109
Krystian Dutkiewicz Informatyk 91 48-55-116
Konrad Kupiński Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-120
Tomasz Libertowski Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-119
Wojciech Narkiewicz Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-124
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Mariusz Nastarowski Specjalista ds. Organizacyjnych 94 34-67-218
Izabela Stefanowska Specjalista ds. Organizacyjnych 94 34-67-222
Ewa Wielgosz Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu 94 34-67-213
Zespół ds. Doradztwa Energetycznego
Biuro Szczecin, ul. Waryńskiego 17, Szczecin
Michał Lidwin Doradca Energetyczny 91 48-55-180
Julia Szałabawka Doradca Energetyczny 91 48-55-181
Adrian Wychowański Doradca Energetyczny 91 48-55-182
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Mirosława Aziukiewicz Doradca Energetyczny 94 34-67-232
Wojciech Butrym Doradca Energetyczny 94 34-67-233
Obsługa Prawna
Przemysław Kołłątaj Radca Prawny 91 48-55-140
Anna Stoczewska Radca Prawny 91 48-55-141
Inspektor Ochrony Danych
Hanna Piechorowska Inspektor Ochrony Danych 94 34-67-216
Zespół Koordynatorów ds. Dostępności
Hanna Piechorowska Przewodniczący Zespołu
Koordynator ds. Dostępności
94 34-67-216
Kazimierz Łojek Koordynator ds. Dostępności 91 48-55-118
Konrad Czarnecki Koordynator ds. Dostępności 91 48-55-142
Wojciech Narkiewicz Koordynator ds. Dostępności 91 48-55-124