Organy WFOŚiGW w Szczecinie

Skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

  1. Agnieszka Sosnowska - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Artur Nycz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Stefan Dunin - Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. Marek Chabior - Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego wyznaczony spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych
  5. Marek Duklanowski - Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego

Skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

Robert Stępień - Zastępca Prezesa Zarządu

Data publikacji 2019-04-01 08:00 Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 4 Data aktualizacji 2020-09-10 07:29 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki
Wersje dokumentu
  1. Wersja z dnia 2019-12-09 12:34 wprowadzona przez Artur Szczybelski
  2. Wersja z dnia 2020-05-05 15:12 wprowadzona przez Artur Szczybelski
  3. Wersja z dnia 2020-09-10 07:29 wprowadzona przez Konrad Czarnecki aktualna wersja