Organy WFOŚiGW w Szczecinie

Skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

  1. Stefan Traczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska
  2. Artur Nycz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Marszałka Województwa
  3. Stefan Dunin - Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. Marek Chabior - Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego wyznaczony spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych
  5. Marek Duklanowski - Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego

Skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

Paweł Mirowski - Prezes Zarządu
Robert Stępień - Zastępca Prezesa Zarządu

Data publikacji 2019-04-01 08:00 Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2019-12-09 12:34 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski