Organy WFOŚiGW w Szczecinie

Skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

 1. Agnieszka Sosnowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Artur Nycz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Stefan Dunin - Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. Marek Chabior - Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego wyznaczony spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych
 5. Marek Duklanowski - Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego

Skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

Marek Subocz - Prezes Zarządu

Data publikacji 2019-04-01 08:00 Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 9 Data aktualizacji 2021-09-13 11:57 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2019-12-09 12:34 wprowadzona przez Artur Szczybelski
 2. Wersja z dnia 2020-05-05 15:12 wprowadzona przez Artur Szczybelski
 3. Wersja z dnia 2020-09-10 07:29 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
 4. Wersja z dnia 2020-10-09 07:19 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
 5. Wersja z dnia 2020-10-09 07:30 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
 6. Wersja z dnia 2020-10-14 13:56 wprowadzona przez Artur Szczybelski
 7. Wersja z dnia 2021-09-13 07:21 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 8. Wersja z dnia 2021-09-13 11:57 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz aktualna wersja