'; ?> Organy WFOŚiGW w Szczecinie

Organy WFOŚiGW w Szczecinie

Skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

 1. Agnieszka Sosnowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Artur Nycz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Stefan Dunin - Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. Marek Chabior - Przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska wyznaczony spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych
 5. Daria Szurpicka - Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego

Skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

 1. Marek Subocz - Prezes Zarządu

 2. Joanna Grab - Zastępca Prezesa Zarządu
Data publikacji 2019-04-01 08:00 Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 13 Data aktualizacji 2022-10-25 13:31 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2019-12-09 12:34 wprowadzona przez Artur Szczybelski
 2. Wersja z dnia 2020-05-05 15:12 wprowadzona przez Artur Szczybelski
 3. Wersja z dnia 2020-09-10 07:29 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
 4. Wersja z dnia 2020-10-09 07:19 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
 5. Wersja z dnia 2020-10-09 07:30 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
 6. Wersja z dnia 2020-10-14 13:56 wprowadzona przez Artur Szczybelski
 7. Wersja z dnia 2021-09-13 07:21 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 8. Wersja z dnia 2021-09-13 11:57 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 9. Wersja z dnia 2021-12-20 11:45 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 10. Wersja z dnia 2021-12-21 13:27 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 11. Wersja z dnia 2022-03-18 10:30 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 12. Wersja z dnia 2022-10-25 13:31 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz aktualna wersja