'; ?> Status prawny

Status prawny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działa od 1993 roku. Został powołany na podstawie przepisów ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Od 2001 roku działalność Funduszu regulują przepisy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zasady gospodarki finansowej WFOŚiGW w Szczecinie określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W rozumieniu przepisów Fundusz posiada osobowość prawną, a w oparciu o ustawę o finansach publicznych jest samorządową osobą prawną.

Akty prawne regulujące działalność WFOŚiGW w Szczecinie:

 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. 2020, poz. 1219, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. 2010 nr 226, poz. 1479, z późn. zm.)
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. 2021, poz. 305)
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. 2019, poz. 2019, z późn. zm.)
 • Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2020, poz. 310, z późn. zm.)
 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 797, z późn. zm.)
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2020, poz. 55, z późn. zm.)
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2020, poz. 708, z późn. zm.)
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. 2020, poz. 2176)
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. 2017, poz. 2386, z późn. zm.).
Data publikacji 2019-04-01 08:00 Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2021-02-23 08:26 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2019-08-01 13:26 wprowadzona przez Artur Szczybelski
 2. Wersja z dnia 2021-02-23 08:26 wprowadzona przez Artur Szczybelski aktualna wersja