Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

L.p. Nazwa postępowania Numer sprawy Termin składania ofert
21. Dostawa namiotów promocyjnych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie BS/ZO/AWY/221/0117/20 2020-06-30 11:00 zobacz
22. Obsługa cateringowa, wynajem pokoi hotelowych oraz sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla Energetyków Gminnych w ramach projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE BS/ZO/AWY/221/0025/20 2020-03-04 11:00 zobacz
23. Świadczenie usługi dostępu do Internetu w biurze w Szczecinie BS/ZO/AS/234/0003/20 2020-02-10 12:00 zobacz
24. Pełnienie nadzoru serwisowego, wykonywanie modyfikacji oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie oraz bieżący serwis Portalu Beneficjenta BS/ZO/AS/0424/0001/20 2020-01-24 15:00 zobacz
25. Druk oraz dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie BS/ZO/AWY/0601/0002/20 2020-01-27 12:00 zobacz
26. Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie BS/ZO/AWY/221/0221/19 2020-01-14 12:00 zobacz
27. Świadczenie usługi dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku BS/ZO/AS/234/0002/20 2020-01-10 09:00 zobacz