'; ?> Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

L.p. Nazwa postępowania Numer sprawy Termin składania ofert
31. Pełnienie nadzoru serwisowego, wykonywanie modyfikacji oraz rozszerzenie o nowe funkcje Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie oraz bieżący serwis Portalu Beneficjenta BS/ZO/AS/0424/0001/20 2020-01-24 15:00 zobacz
32. Druk oraz dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie BS/ZO/AWY/0601/0002/20 2020-01-27 12:00 zobacz
33. Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie BS/ZO/AWY/221/0221/19 2020-01-14 12:00 zobacz
34. Świadczenie usługi dostępu do internetu w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku BS/ZO/AS/234/0002/20 2020-01-10 09:00 zobacz